تجهیزات کارخانه

Yuhuan Litian Hardware Manufacturing Co., Ltd. یک شرکت خصوصی با مساحت شرکت بیش از 9998 متر مربع و مساحت ساخت و ساز بیش از 6888 متر مربع است. زمین، کارخانه و تأسیسات همگی دارایی شخصی هستند